> Home > 나눔터 > 사진첩
 
교회진급예배
도승희 2011-02-14 18:04:38 1571

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

이번주 교회서 진급예배를 본 아이들 입니다.

 

 

 

 

 

내용 이름 비밀번호
       
2012년 청소년부목장발촉 김규배 2012.03.10
소연 예나 유진 수아 김윤희 2011.01.30
 
 
 
서울시 서초구 신반포로 15 G동 10호(구. 반포본동 817번지) Tel : 02) 592-0191(교회) | Fax : (02) 536-8610
Copyright ⓒ 2008 Bb Church. All right reserved.